Wettelijk voorgeschreven indicatoren

Taakveld

Indicator

Meeteenheid

Periode

Gouda

Nederland

Streefwaarde

5. Sport, cultuur en recreatie

Niet-sporters

%

2020

50,4

49,3

minder dan 50

Tekstuele toelichting op de indicatoren

Indicator

Toelichting

Niet-sporters

Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.