Stand en verloop voorzieningen

Hieronder volgt een overzicht per programma van het geprognosticeerde verloop van de voorzieningen. Hierin zijn de beginstanden, de mutaties en de eindstanden voor de periode 2022-2025 opgenomen. Aanvullend is op grond van wettelijke voorschriften in de bijlagen een overzicht opgenomen met een specificatie per voorziening.

Programma 2 Energie en klimaat

Bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Stand per 1 januari

22.989

15.569

9.105

3.997

Vermeerderingen

6.180

5.724

6.213

6.488

Verminderingen

13.600

12.188

11.321

8.466

Stand per 31 december

15.569

9.105

3.997

2.019

Programma 3 Wonen en leefomgeving

Bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Stand per 1 januari

9.353

7.526

6.119

5.251

Vermeerderingen

4.620

4.621

4.621

4.622

Verminderingen

6.447

6.028

5.489

5.719

Stand per 31 december

7.526

6.119

5.251

4.154

Programma 4 Sociaal domein

Bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Stand per 1 januari

52

52

52

52

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

52

52

52

52

Programma 7 Bestuur en organisatie

Bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Stand per 1 januari

6.535

6.895

7.221

7.620

Vermeerderingen

579

579

579

579

Verminderingen

219

253

180

188

Stand per 31 december

6.895

7.221

7.620

8.011

Totaal programma's

Bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Stand per 1 januari

38.930

30.043

22.497

16.921

Vermeerderingen

11.518

11.033

11.464

11.740

Verminderingen

20.405

18.579

17.040

14.424

Stand per 31 december

30.043

22.497

16.921

14.237