Concerninvesteringsplan

Investeringen hebben als kenmerk dat zij duurzaam zijn. Een investering gaat meerdere jaren mee. Op het moment dat een investering plaatsvindt (aanschaf c.q. bouw van een object) worden de uitgaven gedaan. Deze uitgaven leiden echter niet direct tot lasten in de exploitatiebegroting. Toerekening van de kapitaallasten (afschrijving en rentekosten) vindt voor de eerste keer plaats in het jaar nadat een investering is opgeleverd. Het aantal jaren dat de kapitaallasten worden toegerekend is afhankelijk van het soort investering.

Met het vaststellen van deze programmabegroting autoriseert de raad de investeringen uit de jaarschijf 2022. Zie hiervoor de bijlage Concerninvesteringsplan 2022-2026.

De investeringen, die nu in het concerninvesteringsplan zijn opgenomen, leiden bij gehele realisatie tot de volgende kapitaallasten:

Bedragen * € 1.000

2022

2023

2024

2025

Staat van Activa

23.697

22.424

21.479

20.034

Investeringen met jaar gereed 2021

2.516

2.474

2.433

2.392

Investeringen met jaar gereed 2022

0

2.175

2.145

2.114

Investeringen met jaar gereed 2023

0

0

1.811

1.787

Investeringen met jaar gereed 2024

0

0

0

1.655

Totaal

26.213

27.074

27.868

27.981

Op de bovenste regel staan de kapitaallasten van de huidige staat van activa, dus de investeringen die in het verleden gedaan zijn. Daaronder staan de kapitaallasten die voortvloeien uit de jaarschijven (jaar gereed 2021) 2022 t/m 2025.