Overzicht van baten en lasten

In het onderstaande overzicht worden meerjarig per programma alle lasten, baten en het saldo weergegeven. Ook de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves zijn gespecificeerd per programma. Onderaan het overzicht staat het totaal resultaat, dat administratief technisch wordt afgewikkeld ten gunste van de algemene reserve.

Bedragen * € 1.000

Rekening 2020

Begroting 2021 t/m 3e wijziging

2022

2023

2024

2025

01 Economie, werk en onderwijs

Lasten

17.960

25.325

22.870

21.353

21.449

21.547

Baten

-6.757

-12.302

-9.414

-8.125

-7.579

-7.582

Saldo

11.203

13.023

13.456

13.228

13.870

13.965

02 Energie en klimaat

Lasten

28.931

29.154

29.804

28.682

28.895

28.966

Baten

-31.296

-31.008

-32.015

-32.016

-32.126

-32.032

Saldo

-2.365

-1.854

-2.211

-3.334

-3.231

-3.066

03 Wonen en leefomgeving

Lasten

46.904

52.501

44.267

41.176

41.313

34.321

Baten

-20.910

-24.566

-16.759

-14.533

-14.622

-7.130

Saldo

25.994

27.935

27.508

26.643

26.690

27.191

04 Sociaal domein

Lasten

140.863

138.536

132.075

127.262

124.823

124.570

Baten

-39.853

-30.867

-27.320

-28.607

-27.320

-27.320

Saldo

101.010

107.669

104.755

98.655

97.503

97.249

05 Cultuur, sport en recreatie

Lasten

19.084

19.087

18.726

18.599

18.522

18.091

Baten

-3.389

-3.352

-3.314

-2.674

-2.674

-2.674

Saldo

15.695

15.736

15.413

15.925

15.848

15.417

06 Leefbaarheid en veiligheid

Lasten

10.269

10.610

10.259

10.044

10.006

9.871

Baten

-269

-492

-126

-126

-126

-126

Saldo

10.000

10.117

10.133

9.917

9.880

9.745

07 Bestuur en organisatie

Lasten

27.785

32.461

31.951

31.452

31.406

31.387

Baten

-4.655

-5.294

-5.371

-5.371

-5.371

-5.371

Saldo

23.130

27.166

26.580

26.080

26.035

26.016

08 Financiering en alg. dekkingsmiddelen

Lasten

1.361

10.621

436

2.056

3.814

5.757

Baten

-192.721

-210.413

-190.793

-190.549

-194.130

-197.697

Saldo

-191.360

-199.792

-190.357

-188.493

-190.317

-191.939

Totaal van baten en lasten

Lasten

293.156

318.295

290.389

280.623

280.227

274.511

Baten

-299.850

-318.295

-285.112

-282.001

-283.949

-279.932

Saldo

-6.694

0

5.276

-1.378

-3.722

-5.421

Toevoegingen aan reserves P 01

Lasten

368

Toevoegingen aan reserves P 03

Lasten

2.457

4.967

2.333

1.758

1.470

1.221

Toevoegingen aan reserves P 04

Lasten

1.000

0

0

0

0

0

Toevoegingen aan reserves P 05

Lasten

0

31

0

0

0

0

Toevoegingen aan reserves P 07

Lasten

660

557

557

557

557

557

Toevoegingen aan reserves algemene dekkingsmiddelen

Lasten

2.567

4.564

1.800

200

Totaal toevoegingen aan reserves

Totaal

7.052

10.118

4.690

2.314

2.027

1.978

Onttrekking reserve P 01

Baten

-753

-1.091

-48

-49

-49

-47

Onttrekking reserve P 02

Baten

-23

-1.070

0

-1.130

0

0

Onttrekking reserve P 03

Baten

-3.500

-1.431

-2.349

-41

-41

-41

Onttrekking reserve P 04

Baten

-4.246

-7.657

-2.854

-735

-735

0

Onttrekking reserve P 05

Baten

-2.156

-2.967

-8

0

0

0

Onttrekking reserve P 06

Baten

-236

-346

-1

0

1

0

Onttrekking reserve P 07

Baten

-1.008

-700

-664

-664

-664

-664

Onttrekking reserve P 08

Baten

-230

-88

Totaal onttrekkingen aan reserves

Totaal

-12.152

-15.352

-5.925

-2.619

-1.488

-752

Saldo mutaties reserves

Saldo

-5.100

-5.234

-1.235

-305

538

1.225

Totaal Resultaat

Voordeel

-11.794

-5.234

-1.683

-3.184

-4.196

Nadeel

4.041

Saldo

-11.794

-5.234

4.041

-1.683

-3.184

-4.196