Stand en verloop reserves

Hieronder volgt een overzicht per programma van het geprognosticeerde verloop van de reserves. Hierin zijn de beginstanden, de mutaties en de eindstanden voor de periode 2022-2025 opgenomen. Het begrotingssaldo c.q. het meerjarenperspectief is afgewikkeld ten gunste van de algemene reserve, die gekoppeld is aan Financiering en algemene dekkingsmiddelen. Aanvullend is op grond van wettelijke voorschriften in de bijlagen een overzicht opgenomen met een specificatie per reserve.

Programma 1 Economie, werk en onderwijs

Bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Stand per 1 januari

3.565

3.515

3.466

3.418

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

50

49

48

47

Stand per 31 december

3.515

3.466

3.418

3.371

Programma 2 Energie en klimaat

Bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Stand per 1 januari

1.130

1.130

0

0

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

0

1.130

0

0

Stand per 31 december

1.130

0

0

0

Programma 3 Wonen en leefomgeving

Bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Stand per 1 januari

23.530

24.683

26.399

27.828

Vermeerderingen

2.333

1.757

1.470

1.221

Verminderingen

1.180

41

41

41

Stand per 31 december

24.683

26.399

27.828

29.008

Programma 4 Sociaal domein

Bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Stand per 1 januari

8.087

6.852

6.117

5.382

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

1.235

735

735

0

Stand per 31 december

6.852

6.117

5.382

5.382

Programma 5 Cultuur, sport en recreatie

Bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Stand per 1 januari

31

24

24

24

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

7

0

0

0

Stand per 31 december

24

24

24

24

Programma 6 Leefbaarheid en veiligheid

Bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Stand per 1 januari

703

703

703

703

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

703

703

703

703

Programma 7 Bestuur en organisatie

Bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Stand per 1 januari

466

358

251

143

Vermeerderingen

556

557

556

557

Verminderingen

664

664

664

664

Stand per 31 december

358

251

143

36

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Stand per 1 januari

35.636

30.605

32.288

35.472

Vermeerderingen

1.800

1.683

3.184

4.396

Verminderingen

6.831

0

0

0

Stand per 31 december

30.605

32.288

35.472

39.868

Totaal programma's

Bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Stand per 1 januari

73.147

67.870

69.248

72.970

Vermeerderingen

4.689

3.998

5.210

6.174

Verminderingen

9.966

2.620

1.488

752

Stand per 31 december

67.870

69.248

72.970

78.392