Eigen indicatoren

Voor het monitoren van de doelstellingen van dit programma gebruikt Gouda de volgende eigen indicatoren.

Taakveld

Omschrijving

Gouda

Streefwaarde

Openbare orde en veiligheid

Afname aantal woninginbraken

272

-10% per jaar

Openbare orde en veiligheid

Afname aantal meldingen jeugdoverlast

851

-5% per jaar

Openbare orde en veiligheid

Afname aantal meldingen gestoord/overspannen persoon

887

-5% per jaar

Openbare orde en veiligheid

Afname aantal meldingen burenruzie en conflictbemiddeling

693

-5% per jaar