Wettelijk voorgeschreven indicatoren

Taakveld

Indicator

Meeteenheid

Periode

Gouda

Nederland

Streefwaarde

8. VHROSV

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden

2021

1.044

733

Hier wordt niet op gestuurd.

8. VHROSV

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

2021

1.040

810

Hier wordt niet op gestuurd.

8. VHROSV

Gemiddelde WOZ waarde

x €1.000

2017

180

217

Hier wordt niet op gestuurd.

2018

188

230

Hier wordt niet op gestuurd.

2019

206

248

Hier wordt niet op gestuurd.

2020

222

270

Hier wordt niet op gestuurd.

2021

245

290

Hier wordt niet op gestuurd.

8. VHROSV

Nieuw gebouwde woningen

per 1.000 woningen

2020

7,7

8,9

Hier wordt niet op gestuurd.

8. VHROSV

Demografische druk

%

2021

71,1

70,1

Hier wordt niet op gestuurd.

Tekstuele toelichting op de indicatoren

Indicator

Toelichting

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

Gemiddelde WOZ waarde

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

Nieuw gebouwde woningen

Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties.

Demografische druk

Het aantal personen van 0 tot 20 jaar én 65 jaar of ouder per honderd personen van 20 tot 65 jaar.