Wat gaat het kosten?

Overzicht exploitatie

Programma 3 Wonen en leefomgeving

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Lasten

44.267

41.176

41.313

34.321

Baten

-16.759

-14.533

-14.622

-7.130

Saldo van lasten en baten

27.508

26.643

26.691

27.191

Toevoegingen aan reserves (lasten)

2.333

1.758

1.470

1.221

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-2.349

-41

-41

-41

Saldo mutaties reserves

-16

1.717

1.429

1.180

Resultaat

27.492

28.360

28.120

28.371

Toelichting op de exploitatie

De 3e begrotingswijziging 2021 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):

Taakveld (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

2e ijkmoment 2021 voortgang 2021

-775

-737

-747

-751

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

-13

-11

-11

-11

2.1 Verkeer en vervoer

-576

-673

-683

-686

2.2 Parkeren

-10

-10

-10

-10

5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie

-138

-122

-126

-126

8.1 Ruimtelijke ordening

-9

108

111

111

8.3 Wonen en bouwen

-29

-29

-28

-29

Budgetneutraal

0

0

0

0

5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie

-3

-3

-3

-3

8.3 Wonen en bouwen

3

3

3

3

Kadernota 2022

-26

-116

-116

-475

2.1 Verkeer en vervoer

0

0

0

-360

5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie

-26

-26

-26

-25

8.3 Wonen en bouwen

0

-90

-90

-90

Totaal

-801

-853

-863

-1.226

Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakveld (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

1.083

798

854

844

2.1 Verkeer en vervoer

15.480

16.369

16.267

16.780

2.2 Parkeren

1.201

1.208

1.197

1.192

2.5 Openbaar vervoer

111

109

108

107

5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie

6.730

5.339

5.644

5.645

8.1 Ruimtelijke ordening

1.669

1.603

1.486

1.486

8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen)

0

0

0

0

8.3 Wonen en bouwen

1.234

1.216

1.135

1.137

Totaal

27.508

26.642

26.691

27.191

Investeringen

Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Onderhoudsinvesteringen 2022 Overig

36

0

0

0

Onderhoudsinvesteringen 2023 Schouwb.

0

759

0

0

Onderhoudsinvesteringen 2024 Schouwb.

0

0

472

0

Onderhoudsinvesteringen 2025 Schouwb.

0

0

0

306

Doorontwikkeling 2de verdieping Chocoladefabriek

0

633

0

0

Dubbelzijdig fietspad verb. Jamessingel

0

835

0

0

Herinrichting Sportlaan

235

0

0

0

Herinrichting Agnietenstraat

400

0

0

0

Herontwikkeling Zuidelijk Stationsgebied

2.182

0

0

0

Investeringen PP jaarschijf 2022

0

0

0

0

Investeringen PP jaarschijf 2023

0

0

0

0

Investeringen PP jaarschijf 2024

0

0

0

0

Kruising Jamessingel/Rijsselseweg

1.194

0

0

0

Kwaliteitsverhoging binnenstad. Js 22

75

0

0

0

Kwaliteitsverhoging binnenstad. Js 23

0

635

0

0

Kwaliteitsverhoging binnenstad. Js 24

0

0

640

0

Kwaliteitsverhoging binnenstad. Js 25

0

0

0

345

Noord-zuid fiets- en wandelroutes, bereikbaar Hoogvliet

0

419

0

0

PP CIP jaarschijf 2022

0

0

0

0

PP CIP jaarschijf 2023

0

0

0

0

PP CIP jaarschijf 2024

0

0

0

0

PP Lange Termijn Investeringen (LTI) jaarschijf 2022

0

0

0

0

PP Lange Termijn Investeringen (LTI) jaarschijf 2023

0

0

0

0

PP Lange Termijn Investeringen (LTI) jaarschijf 2024

0

0

0

0

Verv.invest. Openbare Ruimte 2022 10jr

319

0

0

0

Verv.invest. Openbare Ruimte 2022 15jr

557

0

0

0

Verv.invest. Openbare Ruimte 2022 20jr

6.842

0

0

0

Verv.invest. Openbare Ruimte 2022 40jr

1.262

0

0

0

Verv.invest. Openbare Ruimte 2023 10jr

0

279

0

0

Verv.invest. Openbare Ruimte 2023 15jr

0

613

0

0

Verv.invest. Openbare Ruimte 2023 20jr

0

2.710

0

0

Verv.invest. Openbare Ruimte 2023 40jr

0

3.343

0

0

Verv.invest. Openbare Ruimte 2024 10jr

0

0

457

0

Verv.invest. Openbare Ruimte 2024 15jr

0

0

241

0

Verv.invest. Openbare Ruimte 2024 20jr

0

0

3.722

0

Verv.invest. Openbare Ruimte 2024 40jr

0

0

49

0

Verv.invest. Openbare Ruimte 2025 10jr

0

0

0

1.552

Verv.invest. Openbare Ruimte 2025 15jr

0

0

0

276

Verv.invest. Openbare Ruimte 2025 20jr

0

0

0

3.745

Verv.invest. Openbare Ruimte 2025 40jr

0

0

0

2.143

Verv.invest. Openbare Ruimte 2026 10jr

0

0

0

0

Verv.invest. Openbare Ruimte 2026 15jr

0

0

0

0

Verv.invest. Openbare Ruimte 2026 20jr

0

0

0

0

Verv.invest. Openbare Ruimte 2026 40jr

0

0

0

0

Vervangen computers best.Selectief Toegangssysteem Binnenstad ( zakpalen)

0

0

350

0

Vervanging Kade - en Walmuren 2023

0

0

3.500

0

Vervanging VRI Goejanverwelledijk - Fluwelensingel - Haastrechtsebrug, nr 24 (2017)

0

395

0

0

Voetpad door spoorpark

0

0

370

0

Voorber. Kruising Jamessingel/Rijsselseweg

500

0

0

0

Voorber.dubbelzijdig fietspad Jamessngl

0

0

0

0

Voorber. Noord-zuid fiets en wandelroutes

0

0

0

0

Maatr. Knelpunt.verkeer en VCP 2022-2025

0

0

5.000

0

Totaal

13.602

10.621

14.801

8.367